Nestor  

Latest

7th Symposium on Archaeometry

On 9-12 October 2019 the 7th Symposium on Archaeometry of the Hellenic Society for Archaeometry was held in Athens. Further information is available at http://www.archaeometry.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=110. Papers and posters of interest to Nestor readers included:
Ζ. Stos-Gale, “Exclusion and the ‘matter of luck’: how to get most of lead isotope data for the provenance studies of prehistoric metals”
E. Kolait, “Progressive sea transgression during the Late Holocene in Vatika Bay (S Laconia, Peloponnese, Greece)”
Η. Μαριολάκος and Ε. Καπουράνη, “Φυσικογεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου και δυνατότητα κατά προσέγγιση χρονολόγησης μυθολογικών ‘γεγονότων’ ή μία μέθοδος γεωμυθολογικής χρονολόγησης”
Γ. Φακορέλλης, “Υπολογισμός της επίδρασης του διαμερίσματος της θάλασσας της δεξαμενής ανταλλαγής του άνθρακα C-14 στο Βορειανατολικό Αιγαίο κατά την προϊστορική περίοδο”
Π. Καρκάνας, S. Stocker, and J. Davis, “Μικροστρωματογραφία και γεωχημεία του Μυκηναϊκού λακκοειδούς ‘τάφου του Γρύπα πολεμιστή’ στην Πύλο: συμβολή στην μελέτη της ταφονομίας και των ταφικών πρακτικών του μνημείου”
Γ. Μανιάτης, “Ο εποικισμός του Αιγαίου κατά την Αρχή της Νεολιθικής και Πρώιμης Εποχής του Χαλκού όπως ανιχνεύεται με χρονολογήσεις Ραδιοάνθρακα. Συσχέτιση με αποτελέσματα aDNA”
Α. Μαρή and Γ. Φακορέλλης, “56 χρόνια μετά: η πρόσφατη ανασκαφή του Σπηλαίου Πανός Μαραθώνα και η χρονολόγηση των ανθρωπογενών επιχώσεών του”
S. P. Papamarinopoulos, “Astronomical dating of the Trojan War – Complements to Homer”
M. Roumpou and N. Kalogeropoulos, “Storage practices in the Late Bronze Age Aegean: investigation of molecular signatures in storage vessels through organic residue analysis”
Γ. Αλεξόπουλος, “Κερασφόρα, κέρατα και κερατίνη: Κόκκινη χρωστική σε γόμφους κεράτων από το Ακρωτήρι Θήρας”
E. Stathopoulou, E. Filippidi, and G. Theodorou, “Study of ‘black’ pygmy bones from the site of Aetokremnos in Cyprus”
Κ. Καζά, Κ. Καραΐνδρου, Ι. Γκουρτζιούμη, Γ. Μαστροθεόδωρος, A. Hein, Ε. Φιλιππάκη, and Ι. Μπασιάκος, “Αστέρια Γλυφάδας. Προϊστορική εργαστηριακή εγκατάσταση μεταλλουργικών δραστηριοτήτων”
V. Perdikatsis, S. Sotiropoulou, C. Apostolaki, E. Filippaki, and Y. Bassiakos, “Study of a necklace with silver and steatite beads from the EM I Gournes Cemetery”
Α. Χαραλάμπους and J. M. Webb, “Χημική ανάλυση χάλκινων αντικειμένων της Μέσης Εποχής του Χαλκού από τη θέση Λάπηθος-Βρύση του Πάρπα (Κύπρος)”
N. Nerantzis and S. Nodine, “Processing of mineral resources and the organization of metal production in Thasos from the Late Neolithic to the Early Iron Age”
I. Iliopoulos and K. Soura, “Tracing casting procedures in Stavros, Chalandritsa LBA settlement, Western Achaea, Greece”
Α. Παναγοπούλου, “Τεχνικές εξέτασης (pXRF / SEM-EDS) σε χάλκινα ευρήματα από το Μινωικό Ιερό Κορυφής των Κυθήρων”
Ε. Πανταζή, Ι. Ηλιόπουλος, and Ε. Νοδάρου, “Αρχαιομετρική ανάλυση κεραμικής από την Κεφάλα Βασιλικής, Ιεράπετρα Κρήτη”
Τ. Τσουρούνη, “Προέλευση και χαρακτηρισμός της κεραμεικής από την Προϊστορική θέση ‘Καστρούλι’ στη Δεσφίνα Φωκίδος, πλησίον Δελφών”
K. Christodoulou, A. Hein, and V. Kilikoglou, “Production technology of tin coated vessels: an archaeometric and experimental study of tin coated vessels from Deiras cemetery”
Μ. Κοκκαλιάρη, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Αδάμ, and Α. Βλαχόπουλος, “Ορυκτολογικός και πετρογραφικός και χαρακτηρισμός πετρωμάτων της νήσου Αστυπάλαιας με σκοπό τη διερεύνηση προέλευσης λίθινων προϊστορικών τεχνέργων από το Βαθύ”
E. Kokiasmenou, C. Caliri, V. Kantarelou, A. G. Karydas, F. P. Romano, and H. Brecoulaki, “Macroscopic XRF imaging in unravelling polychromy on Mycenaean wall-paintings from the Palace of Nestor at Pylos”
Κ. Σμπόνιας, Ι. Τζαχίλη, G. Hodgins, C. Pearson, and T. Wazny, “Παλαιοπεριβάλλον στον προϊστορικό οικισμό στη θέση Κοίμηση Θηρασίας και νέα στοιχεία για την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης από την ανασκαφή”
A. Nafplioti, “Early Bronze Age Manika on Euboea. A Cycladic Colony or not?”
A. Nafplioti, “Absolute scientific Dating of early Mortuary behavior in Crete using ultrafiltration AMS radiocarbon (ADAM)”
M. Polidorou, N. Evelpidou, H. Drinia, T. Tsourou, F. Salomon, and L. Blue, “Geochronology and Paleogeography of Akrotiri Salt Lake, Lemesos, Cyprus”
K. C. Stamoulis and V. K. Siozou, “Defining the time frame of a prehistoric site near Ioannina, using OSL dating method”
K. C. Stamoulis, A. Vlachopoulos, I. Tsodoulos, and I. Pappas, “New evidences of the time frame of the architectural remains of the archaeological site at Vathy, Astypalaia”
A. Charalambous, E. Philippaki, M. Manataki, V. Kassianidou, S. Déderix, N. Papadimitriou, A. Sarris, M. Kayafa, and Y. Bassiakos, “Searching for metal-processing activities at prehistoric Thorikos”
Κ. Καραΐνδρου, E. Φιλιππάκη, and Ι. Μπασιάκος, “Αρχαιομεταλλουργικές δραστηριότητες στους πρωτοελλαδικούς οικισμούς της Ραφήνας και του Ασκηταριού, Αττικής από τις ανασκαφές Δ. Θεοχάρη.Προκαταρκτικές παρατηρήσεις”
Ν. Κ. Κλαδούρη, Α. Γ. Καρύδας, Β. Κανταρέλου, Β. Ορφανού, and Ν. Ζαχαριάς, “Τεχνολογική μελέτη (OM, μXRF, SEM/EDS) μεταλλικών τέχνεργων από ιερά της Τεγεάτιδας (10ος-7ος αι. π.Χ.)”
Γ. Μαστροθεόδωρος, Ε. Φιλιππάκη, Ž. Tankosić, and Φ. Μαυρίδης, “Μη καταστροφική p-XRF εξέταση προϊστορικών μεταλλικών αντικειμένων από θέσεις της Καρυστίας (Ν. Εύβοια): προκαταρκτικά αποτελέσματα”
Ε. Αλούπη-Σιώτη and Α. Καλογήρου, “Ανάλυση χρωστικών διακοσμημένης κεραμικής της πρώιμης Τελικής Νεολιθικής από το Μεγάλο Νησί Γαλάνης, Κίτρινη Λίμνη (Σαριγκιόλ) Κοζάνης”
M. Choleva, E. Kiriatzi, N. Petropoulos, and N. S. Müller, “Shared technological milieus: defining the borders between wheelmade and hand-made production in Early Helladic Argolis”
Σ. Μενελάου and Ο. Κουκά, “Experimenting with clays: towards the definition of local pottery production in prehistoric southern Samos”
M. Papageorgiou, M. Kaparou, and Α. Oikonomou, “From Mycenaeans to Romans: Reflecting on early glass technology in Greece”
I. Siotis and E. Aloupi-Siotis, “An experimental interpretation of the presence of female genitalia in Early Bronze Age ‘Frying Pan’ type ceramics from the Cyclades”
Α. Οικονόμου, Χ. Μαραμπέα, Χ. Παπαχριστοδούλου, and Δ. Παλλές, “Μελέτη ιζήματος από το εσωτερικό Μυκηναϊκής τριποδικής χύτρας από τη Σαλαμίνα με συνδυαστικές τεχνικές XRD, XRF, SEM, Raman”

 

Contemporary Minoans

On 15 November 2019 an event entitled Contemporary Minoans was held in London, bringing together academics and designers from Europe to showcase the influence of Minoan culture on the global contemporary creation scene (fashion, gastronomy, music, art). Further information is available at http://www.brandingheritage.org/en/. The speakers were K. Christakis, M. Fassianou, A. Ignatiou, I. Kaberidou, L. Karali-Giannakopoulou, I. Katsaridou, C. Koumantos, E. Sapouna-Sakellarakis, S. Spantidaki, O. Stavropoulou, Y. Tseklenis, and D. Yatromanolakis

 

SOMA 2019

On 14-17 November 2019 the 23rd Annual Symposium On Mediterranean Archaeology (SOMA 2019): The International Trade Around Mediterranean was held in Koper, Slovenia. Further information is available at http://genama.info/soma/2019/index.html. Papers of interest to Nestor readers included:
M. Pieniążek, “Western Anatolian Coast in the Late Bronze Age: Overlooked Player in the Interregional Exchange Network?”
A. Querci and C. Caleo, “The Seaworthiness of the Aegean Late Bronze Age Ships”

 

Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης

On 21-24 November 2019 the Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης. Archaeological Work in Crete was held in Rethymnon. Further information is available at http://www.history-archaeology.uoc.gr/en/ activities-and-research/conferences-and-symposia/pancretian-conference-archaeological-research-in-crete/. Papers and posters of interest to Nestor readers included:
Α. Ντάρλας, “Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στην Κρήτη κατά την τριετία 2017- 2019”
Δ. Μποσνάκης, “Οι αρχαιολογικές έρευνες του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την τριετία 2017-2019”
Β. Συθιακάκη, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κατά την τριετία 2017-2019”
Α. Τζιγκουνάκη, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου κατά την τριετία 2017-2019”
Χ. Σοφιανού, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου κατά την τριετία 2017-2019”
Ε. Παπαδοπούλου, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων κατά την τριετία 2017-2019”
Σ. Μανδαλάκη, “Το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κατά την τριετία 2017-2019”
A. Christopoulou, T. Wazny, J. Moody, A. Tzigounaki, K. Giapitsoglou, and A. Fraidaki, “Dendrochronological Research in the Rethymno Region”
Ι. Ευσταθίου, Ι. Τριανταφυλλίδη, Α. Τσίγκου, and Ε. Δασκαλάκη, “ Βραχοσκεπές στο Φαραγγούλι Αποσελέμη Ηρακλείου: Η πρώτη παρουσίαση των ανασκαφικών ερευνών”
Κ. Γκαλανάκη, Ε. Αποστολάκη, Μ. Παπουτσάκης, and Θ. Κάσαρης, “5ο υποέργο ‘Γούρνες-Χερσόνησος’ (ΒΟΑΚ): Σωστική ανασκαφική διερεύνηση στη Θέση Φαραγγούλι”
Κ. Γκαλανάκη, Ε. Αποστολάκη, Μ. Βολικού, Α. Καραγιάννη, Θ. Κάσαρης, Μ. Παπουτσάκης, Β. Αργίτη, and Ε. Βαγγέλη, “5ο υποέργο ‘Γούρνες-Χερσόνησος’ (ΒΟΑΚ): Σωστική ανασκαφική διερεύνηση στη Θέση Αγριανά”
Β. Συθιακάκη, Κ. Γκαλανάκη, Γ. Κατσαλής, Ν. Βασιλάκης, Α. Αρχοντάκη, and Ρ. Πιττού, “‘Ύδωρ έχει και νήσον έχουσαν πύργον και λιμένα’. Αρχαία Χερσόνησος: Από την προϊστορία στην ιστορία, νέα ανασκαφικά δεδομένα”
Μ. Μαυράκη-Μπαλάνου and Δ. Σαμωνάκη, “Ανασκαφή δύο λαξευμένων αποθετών μέσα σε παλαιότερο μινωικό νεκροταφείο στη θέση Κεφάλα ή Παναγιά στην Επισκοπή Πεδιάδας”
P. Tomkins, “Knossos I-XIII: New light on Neolithic stratigraphy, phasing, contexts and chronology”
Μ. Κρίγκα, “Iχνηλατώντας τις απαρχές και την εξέλιξη της επίθετης διακόσμησης στην κεραμική της Kεντρικής Κρήτης κατά τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού”
C. P. Trainor, “The Hellenistic Wine Press at Knossos: Early Iron Age, Hellenistic and Early Roman Artefacts from the KWW’77 Excavations”
F. Longo and A. Greco Alessandro, “Phaistos Project: Results of the campaign (2015-2019)”
S. V. Todaro, “Phaistos I-X: re-assessing the relative and absolute chronology of Prepalatial Phaistos”
I. Caloi, “Renovating the First Palace of Phaistos during the Middle Minoan IIA phase. New results on the 2017- 2019 research activities”
A. Greco and C. Palmieri, “Mycenaean Phaistos: Νew research perspectives from Chalara”
P. M. Militello and F. M. Carinci, “Phaistos and Ayia Triada: 2017-2019 activities by the Universities of Venice and Catania”
F. Buscemi, M. Figuera, G. D’Agostino, and D. Aiello, “Making the most of the old digital data: From 3D survey to serious game at Phaistos”
Δ. Παναγιωτόπουλος, “Η μινωική Κουμάσα ως διεπιστημονική πρόκληση”
Δ. Χατζή-Βαλλιάνου, “Βώροι. Ένα χωριό με ιστορία 5000 χρόνων. Αποτελέσματα πρόσφατων μελετών για τους”
Ε. Καβουλάκη, Ε. Πολιτάκη, Κ. Χατζηγιαννάκης, Κ. Μελεσανάκη, Α. Φιλιππίδης, Π. Σιώζος, Σ. Σωτηροπούλου, and Π. Πουλή, “Στοιχεία για τον τοιχογραφικό διάκοσμο του δωματίου με το αντίγραφο της τοιχογραφίας με τις πέρδικες του ‘Μινωικού Ξενώνα’ (Καραβάν Σεράι), περιφερειακού μνημείου του ανακτόρου της Κνωσού”
Η. Λιακόπουλος, “Νέα δεδομένα από τις αυτοψίες της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας που διενεργήθηκαν την τριετία 2017-2019 σε σπήλαια της Π.Ε. Ρεθύμνου”
Ι. Τζαχίλη and Κ. Γεωργακόπουλος, “Τα ζωόμορφα ειδώλια του Βρύσινα: Μια πρώτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης και κατανόησης της σημασίας τους”
Ν. Δασκαλάκης, Θ. Γκανέτσος, Ε. Παπαδοπούλου, and Ί. Τζαχίλη, “Ταυτοποίηση χρωστικών σε αγγεία και ειδώλια από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα με μη καταστρεπτικές μεθόδους: Προκαταρκτικά αποτελέσματα”
Α. Τζιγκουνάκη, “Η συστηματική ανασκαφή της μινωικής εγκατάστασης στο Καλό Χωράφι Μυλοποτάμου κατά την περίοδο 2017-2019”
Γ. Τζεδάκις and Β. Κολυβάκη, “Σημεία κοπής λίθων και σημάδια λιθοξόων στη Νεκρόπολη των Αρμένων”
R. D. Fitzsimons and D. M. Buell, “Minoans at Aghios Nikolaos: A Bronze Age Harbour Site at Khavania, Lasithi”
Γ. Παπαδάτος, Χ. Σοφιανού, Β. Ισαακίδου, and Χ. Α. Ζηκίδη, “Η Προανακτορική περίοδος στη νοτιοανατολική Κρήτη: Νέα στοιχεία από τη σωστική ανασκαφή της βραχοσκεπής Βορνοσπηλιά Σχινοκαψάλων Ιεράπετρας”
Χ. Α. Ζηκίδη and Χ. Σοφιανού, “Τεχνική εξειδίκευση στην Προανακτορική Κρήτη: Νέα δεδομένα από την ανάλυση της οδοντικής φθοράς στο ανθρώπινο οστεολογικό υλικό της ταφικής βραχοσκεπής στη θέση Σχινοκάψαλα Βορνοσπηλιά”
Χ. Σοφιανού, P. P. Betancourt, T. Brogan, and M. Eaby, “Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις πρόσφατες ανασκαφές στο ΥΜ Ι Κτήριο Β.2 στη Χρυσή”
Λ. Βοκοτόπουλος, “Χοιρόμανδρες Ζάκρου: Ο Ανατολικός Τομέας”
Τ. Καλατζοπούλου, “H κατοίκηση και η εκμετάλλευση των ορεινών περιοχών της ανατολικής Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο”
Μ. Τσιποπούλου, “Νέα στοιχεία για την Προανακτορική περίοδο από το νεκροταφείο του Πετρά Σητείας”
M. G. Clinton, P. P. Betancourt, and M. Tsipopoulou, “Architectural Reconstruction and Memory at Petras”
D. W. Rupp and M. Tsipopoulou, “Strategies for Μortuary Differentiation among Εmergent Εlites at Early Minoan II Petras”
S. C. Ferrence, A. Giumlia-Mair, P. P. Betancourt, and J. D. Muhly, “Embracing Figures: An Enigmatic Gold Pendant from the Cemetery of Petras”
Α. Ψύχας, “Postpalatial Petras. Preliminary Report of LM IIIA-C. Architectural and Ceramic Assemblages”
A. Simandiraki-Grimshaw and M. Tsipopoulou, “The Feline Vase from Petras in context”
M. C. H. Dierckx, “A Spectrum of colours. Stone beads and pendants from the Petras Cemetery”
Α. Αγελαράκης and Α. Κάντα, “The Aposelemis Neolithic Cemetery. Interim Report”
J. Driessen, “Η ανασκαφή στο Σίσσι. Το δεύτερο πενταετές πρόγραμμα”
F. Gaignerot-Driessen, “Recent discoveries at Anavlochos (Lasithi)”
Χ. Σοφιανού, Γ. Παπαδάτος, Τ. Καλαντζοπούλου, and Ε. Σαμαράς, “Άστυ και ενδοχώρα: Μοντέλα κατοίκησης και οικονομικής εκμετάλλευσης στη χερσόνησο του Κάβο Σίδερο από τους μινωικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους”
Α. Παπαδέα, Γ. Τσόκας, and Α. Σταμπολίδης, “Γεωσκόπηση στην Πλάτη Οροπεδίου Λασιθίου: Η παρουσίαση της έρευνας”
A. L. D’Agata and B. Forsen, “Rethymno Hilly Countryside Archaeological Project (ReHCAP) 2019: First Year Report”
Ε. Πρωτοπαπαδάκη, “Σωστική ανασκαφή οικοπέδου Τσαπάκη στην πόλη Χανίων”
Κ. Κόπακα, “Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Καταλύματα Γαύδου”
Χ. Παπαδάκη, “Μινωικοί αποθέτες θεμελίωσης: Κριτήρια ταύτισης, τυπολογία, βασικά χαρακτηριστικά και ερμηνείες”
Α. Κουκουράκη, Μ. Κλάδου and Κ. Κόπακα, “Οργάνωση και ταξινόμηση των κινητών ευρημάτων από την επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία”
Ι. Σερπετσιδάκη, “Σωστική ανασκαφική έρευνα στον Πόρο Ηρακλείου”
Δ. Κοντοπόδη and Α. Σπηλιωτοπούλου, “Η συνέχεια της λατρείας στα ιερά της Κεντρικής Κρήτης. Η περίπτωση του Βουρβουλίτη Δήμου Γόρτυνας”
Χ. Βέργης, Ε. Καλυβιανάκη, Σ. Κίσσα, Κ. Κουγιτάκη, Μ. Κεσσίδου, and Κ. Τσαγλιώτη, “Συντήρηση κεραμικής ενός παλαιοανακτορικού στρώματος καταστροφής από τη θέση Αγριανά Χερσονήσου (ΕΦ.Α.Η, Έργο ΒΟΑΚ Γούρνες-Χερσόνησος)”
P. Tomkins, S. Soetens, J. H. Lopes, and D. van der Roest, “Beneath the Central Court at Knossos. Preliminary results from the 2009 geophysical survey”
Α. Κουκουράκη and Μ. Μαρή, “Σωστικές ανασκαφικές έρευνες στο πλαίσιο του έργου ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. ΒαρβάραΑπομαρμάς’”
Μ. Κλάδου and Α. Καστανάκης, “Ανασκαφή ΥΜ ΙΙΙ θαλαμωτού τάφου στην περιοχή του Αλμυρού ποταμού (Γάζι). Μια πρώτη παρουσίαση”
N. Cucuzza and S. Rizza, “A Virtual Reconstruction of the Late Minoan IIIA Shrine H at Haghia Triada”
C. Palmieri, “Chalara up to date: An integrated approach between historical and digital documentation”
A. Rossi, F. Di Biase, M. Musio, and F. Iannone, “On the slopes of Phaistos. New stratigraphic research in the archaeological area of Haghia Photini”
F. Longo, A. Greco, A. Betto, and M. Pavan, “Sondages 9 and 10 (2017) in the area of Chalara at Phaistos: Results of the excavations”
Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, “Ζώμινθος 2017-2019”
Α. Τζιγκουνάκη, Θ. Γκανέτσος, Ν. Δασκαλάκης, and Β. Κοντογιάννη, “Ταυτοποίηση χρωστικών σε θραύσματα τοιχογραφιών από τη συστηματική ανασκαφή του ΜΜΙΙΙΑ-ΥΜΙΑ συγκροτήματος στη θέση Καλό Χωράφι του Δ. Μυλοποτάμου: Προκαταρτικά αποτελέσματα”
Α. Τζιγκουνάκη and Β. Κοντογιάννη, “Ταυτοποίηση σκωριών και μεταλλικών αντικειμένων από τη συστηματική ανασκαφή του ΜΜΙΙΙΑ-ΥΜΙΑ συγκροτήματος στη θέση Καλό Χωράφι του Δ. Μυλοποτάμου: Προκαταρτικά αποτελέσματα”
Α. Κάντα, Χ. Ν. Σταμπολίδης, Α. Τζιγκουνάκη, Μ. Στεφανάκης, and Μ. Παπαδάκης, “Συστηματική ανασκαφή στην Ορνέ Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου”
Α. Τρουλλινού, “Συντήρηση κινητών ευρημάτων από την ανασκαφή του Κεντρικού Τομέα ΙΙ της Ελεύθερνας”
Α. Μποτωνάκη and Κ. Τουλγαρίδης, “Μελέτη προσέγγισης της κατασκευής του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείο Ρεθύμνου”
Ν. Stroppiana, “O Προϊστορικός κόσμος στην Προσωρινή Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου: Στοχοθεσία της έκθεσης και επικοινωνία με το κοινό”
Χ Κονταξή and Ε. Στραβοπόδη, “Σπήλαιο ‘Της του Θεού Σοφίας’ στα Τοπόλια Χανίων: Προκαταρκτικές εκτιμήσεις από την αρχαιολογική έρευνα”

The November 2019 issue of Nestor (46.8) is available as a free download

SCAPECON2020

On 30 November 2019 abstracts (300 words maximum) are due for SCAPECON2020: NO(E)SCAPE? Relational archaeology in the Aegean Bronze Age: Breaking boundaries: negotiating change in the Aegean Bronze Age, to be held on 25-27 March 2020 in Groningen, The Netherlands. Further information is available at https://scapecon2020.sciencesconf.org/.

 

Archaeology of the Levant

On 15 December 2019 abstracts (250 words maximum) for posters and papers are due for a conference entitled State of the Field 2020: Archaeology of the Levant, to be held at the Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Brown University, Providence, Rhode Island from 13-14 March 2020. Further information is available at https://blogs.brown.edu/archaeology/workshops/sotf2020/. Topics of discussion will include:
• Current directions, critical trends and lacunae in archaeological research
• Museum, archival studies, and other investigations that rely primarily on archaeological legacy data
• The effects of colonial rule, modern geopolitics, fluctuating national boundaries, war, and migration, among many other factors on the practice and interpretations of archaeological work in the region.

 

TAG 2020

On 15 January 2020 session proposals are due for TAG 2020: Potentials and Limits of Big Data, to be held on 1-3 May 2020 at Stanford University; on 15 March individual paper contributions to an accepted session or a general session are due. Further information is available at https://archaeology.stanford.edu/tag2020.

Seminars in Aegean and Cypriote Archaeology

The program of Seminars in Aegean and Cypriote Archaeology at Ca’ Foscari University of Venice has been announced for autumn 2019:
30 October 2019: J. Driessen, “In the shadow of the Minotaur? Excavations at Sissi”
28 November 2019: L. Bombardieri, “Erimi. Identità culturale e sviluppo economico di una comunità protourbana a Cipro”
28 November 2019: G. Graziadio, “Le reciproche influenze sulle produzioni ceramiche di Cipro e dell’Egeo dagli inizi del secondo millennio a circa il 1200 a.C.”
29 November 2019: F. Gaignerot-Driessen, “Sacred Mountain: Cult Places and Practices at Anavlochos, Crete (1750-450 BC)”

 

Circle of Lectures

The program of the Circle of Lectures at the Museum of Cycladic Art in Athens has been announced for December 2019:
2 December 2019: Χ. Σοφιανού, “Ένας ασύλητος θαλαμοειδής τάφος Υστερομινωικής ΙΙΙΑ-Β περιόδου στο Κεντρί Ιεράπετρας”
9 December 2019: J. Driessen, “In the shadow of the Minotaur – Recent Excavations at Sissi (Lasithi, Crete)”
16 December 2019: Χ. Σοφιανού, Γ. Παπαδάτος, M. Eaby, and T. Brogan, “Rock Art and Round Buildings in Eastern Crete: the Case of Final Neolithic Sopata and early Minoan Mesorachi”

 

ENE 2019

On 6-8 November 2019 the 1st Conference on the Early Neolithic of Europe (ENE 2019) will be held at Museu Marítim de Barcelona (Barcelona, Spain). Further information is available at https://ene2019.org/. Papers and posters of interest to Nestor readers will include:
C. Perlès, “Neolithic and the Sea”
N. Mazzucco, “The Origins and Spread of Neolithic Harvesting Technologies from the Near East to Europe”
B. Horejs, “Early farming communities between Anatolia, Aegean and the central Balkans”
T. Papadakou, “Distribution of organic-tempered pottery in SE Europe and the Near East: a complex picture”
M. Gurova, “Flint assemblages as trajectory to the Balkan Neolithization: Bulgarian case study”
M. Grebska-Kulow, “Early Neolithic in Southwestern Bulgaria – supraregional connections”
K. Douka, “Dating the Early Neolithic of mainland Greece, with a focus on Thessaly and Macedonia”
I. Gjipali, “Chronological and cultural data on the Neolithization process in Albania”
S. Souvatzi, “Socialising the landscape in the Early Neolithic of Thessaly, Greece”
N. Nikolova, “Within and without: setting the boundaries of Early Neolithic settlement sites in Bulgaria”
A. Angourakis, “Theory strikes back: a modelling and simulation theory building approach on the origin of agriculture”
J. Markovic, “Dental buccal microwear and dietary strategies in the Early Neolithic of southeast Europe”
B. Milic, “Technological responses to raw materials in the Early Neolithic Aegean and the Balkans”
M. Georgiadis, “The Mesolithic and Early Neolithic funerary practices in the Aegean: from hunting-gathering to sedentism”
I. Ninou, “Does ‘a mortar make a house…?’ Early Neolithic grinding and pounding stone tools from Greece: Mavropigi-Fillotsairi Kozanis”
F. Argyris, “The manufacture of clay figurines in Early Neolithic Thessaly”

 

Migrations in the Metal Ages

On 9-10 November 2019 a conference entitled Where are you going? Reconsidering migrations in the Metal Ages will be held in Edinburgh. Further information is available at https://www.ed.ac.uk/history-classics-archaeology/news-events/events/where-are-you-going-reconsidering-migrations-in-t. Papers and posters of interest to Nestor readers will include:
P. Stockhammer, “Mobility at the onset of the Bronze Age: A bioarchaeological perspective”
C. Bruyere, S. Daly, and B. Molloy, “Exploring fortification and metal provenance to understand mobility in the Late Bronze Age”
D. E. Michael, L. Fibiger, I. Moutafi, M. Katsimicha, and B. Molloy, “Exploring human mobility and social change in the Balkans and Greece c. 1200 BC from the perspective of human remains”

 

ICAS-EMME 2

On 12-14 November 2019 the 2nd International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Middle East (ICAS-EMME 2) will be held at The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus. Further information is available at https://icasemme2.cyi.ac.cy/. Papers and posters of interest to Nestor readers will include:
S. Manning, “Time, History and Climate in Cyprus: the Cyprus Dendrochronology Laboratory and recent progress”
N. Papakonstantinou, T. Booth, and S. Triantaphyllou, “Human remains under the microscope of funerary taphonomy. Investigating the histological biography of the decaying body in the prehistoric Aegean”
T. Maltas, “Crop Choice and Socio-Economic Organisation in Bronze Age Western Anatolia”
Ö. Çizer, “Early Bronze Age communities of Western Anatolia: with a special contribution on archaeobotanical research”
E. Margaritis, “Arboriculture and urbanism in the Bronze Age Aegean”
A. Spyrou, “Exploring the human-cattle relationship in Bronze Age Cyprus: Archaeozoological, isotopic and ethnographic approaches”
A. Hadjikoumis, “The road to the Bronze Age: a diachronic approach to sheep and goat husbandry in prehistoric Cyprus”
D. Abate, M. Faka, C. Ioannou, N. Bakirtzis, S. Hermon, and O. D. Le Brun, “From Analogue to Digital: 40 years of archaeological documentation and management at the Neolithic UNESCO World Heritage site of Khirokitia”
G. Artopoulos, I. Romanowska, and O. D. Le Brun, “Khirokitia: simulating a proto-urban site”
V. Kilikoglou, “Archaeological materials studies and modern innovation: examples from the study of ceramics and mortars”
P. Elefanti, G. Marshall, Ch. Stergiou, and E. Kotjabopoulou, “Raw material procurement at Boila Rockshelter, northwestern Greece, as an indicator of hunter-gatherer mobility in Greece during the Late Upper Palaeolithic and Mesolithic”
P. Mylona, M. Pomadère, and J.-D. Vigne, “The contribution of soil micromorphology for understanding the occupation styles in prehistory: Two case-studies from Cyprus and Crete”
M. Amadio and L. Bombarideri, “Abandonment processes through the microscope lens. Microarchaeological data from Middle Bronze Age Erimi, Cyprus”
V. Kassianidou and A. Charalambous, “Metallic and glazed artefacts from the Cypriot Chalcolithic”
A. Charalambous, V. Kassianidou, and G. Papasavvas, “Using pXRF spectroscopy to identify ancient copper alloys: the case of LBA Enkomi (Cyprus)”
S. Menelaou and O. Kouka, “‘ Cooking up’ pottery recipes: a diachronic technological and provenance analysis of cooking ware ceramics from prehistoric Heraion on Samos, Greece (5th to early 2nd millennia BC)”
E. Kountouri, P. Tritsaroli, and T. Konstantakou, “Burials and human osteological remains from the Bronze Age acropolis of Aghios Ioannis in Boeotia, Greece: preliminary results of the bioarchaeological analysis”
D. Kofel, T. Bürge, P. M. Fischer, “Crops and food choices at the Late Bronze Age site of Hala Sultan Tekke”
M. Rousou, M. Tengberg, and O. Kouka, “The archaeobotany of Pre-Pottery Neolithic Cyprus: a synthesis of current and recent data”
R. Winter, W. de Kock, and C. Çakirlar, “Marine vertebrate exploitation in the eastern Mediterranean c. 2500 BC - 1300 AD”
X. Charalambidou, B. McLoughlin, and G. London, “Ancient artisans and ethno-archaeology. From Early Iron Age Naxos and Andros to modern Cyprus: first assessment and perspectives”
S. Fouriki, E. Kiriatzi, M. Vlazaki, and B. Hallager, “‘Moving’ cooking pots in LBA Chania, Crete: local production and imports”
C. Gardner, E. Kiriatzi, N. S. Müller, G. Giannakopoulos, K. Tsirtsi, K. Kissas, S. Müth-Frederiksen, C. Hayward, and N. M. Kristensen, “Revisiting the question of ceramic provenance in the Northern and North-eastern Peloponnese”

 

Philistines!

On 17 November 2019 an international conference entitled Philistines! Rehabilitating a Biblical Foe will be held at Yeshiva University Museum, New York. Free registration is available at https://philistine.bpt.me/; further information is available from 800-838-3006. The program will be:
A. Maeir, “You’ve Come a Long Way, Baby: Changing perspectives on the Philistines”
L. Hitchcock, “An Architectural Biography of the ‘Melbourne Megaron’ in Area A”
A. Killebrew, “ Philistines in Philistia: Interactions Between the Pentapolis Settlements and its Hinterland During the Iron I Period”
D. Ben Shlomo, “Philistine Society as Revealed by its Art, Iconography, and Cultic Artifacts”
S. Frumin, “Cereals and Fruits of the Philistines – Signs of Identity and Involvement”
J. Katz, “Dynamics of Philistine Group Identity: From Barbarism to Civilization”
A. Koller, “Language, Script, and Philistine ‘Assimilation’ in the Iron I and Iron II Levant”
J. Chadwick, “When Gath of the Philistines became Gath of Judah”
S. Holtz, “Jeremiah’s Prophecy to the Philistines (Jer. 47) as Literature and History”

 

Crete in the LM II-IIIA2 Early Period

On 21-23 November 2019 a conference entitled One State, Many Worlds: Crete in the LM II-IIIA2 Early Period will be held in Khania, Crete. Further information is available at http://192.167.229.4/chania2019/index.php. The program will be:
T. Whitelaw, “LM II-IIIA2 Knossos in Context”
A. L. D’Agata and L. Girella, “Crete in the LM II-IIIA Period. Material Entanglements, Shifting Identities and International Connections: Towards an ‘Open Society?’”
E. Hallager, “Greek-Swedish Excavations: the LM II and IIIA1 Period”
B. Hallager, “Kydonia in the LM II-IIIA Period”
E. Papadopoulou, “LM II-IIIA1 Aptera in the Knossian Sphere of Influence”
Y. Tzedakis and V. Kolivaki, “The Cemetery of Armenoi (Rethymno) in the LM IIIA1-IIIA2 Early Period”
Y. Galanakis, “An Epistemological Debate? Understanding the Formation of Local-scale Group Identities in the Funerary Record of LM II-IIIA Knossos”
C. F. Macdonald, “Architectural Continuity, Renovation and Innovation in the Town and Palace of Knossos, LM IB-IIIIA1”
A. Kanta, “Cult in the Final Palatial Period at Knossos: The Fetish Shrine of the Religious Centre of the City and Its Foundation. Historical Evidence from New Material”
J. Weingarten, “The Use and Re-use of Gold Rings in Knossos after the LM IB Destructions”
J. Driessen and O. Mouthuy, “The Late Minoan II-IIIA2 Linear B Archives at Knossos”
M. Andreadaki-Vlazaki, “The Arrival of ‘Mycenaeans’ in the Area of Khania: Legend and Archaeology”
J. M. A. Murphy, “Imports, Imitation, and Influence: The Complex Relationship between Pylos and Crete”
M. C. Nelson, “The Palace of Nestor at Pylos and the Development of Its Masonry”
A. Vasilogambrou, E. Kardamaki, P. Day, and V. Hachtmann, “Pottery Production and Consumption at Ayios Vasileios during LH IIIA and the Cretan Connections”
J. C. Wright, “Socio-political Disorder and a New Political Economy at Knossos”
D. Nakassis, “The Innocence of Facticity: ‘Mycenaean’ Knossos in its Aegean Context”
V. Petrakis, “The Beginnings of Linear B and Literate Administration on the Greek Mainland”
F. Blakolmer, “Many States, One World of Images? Some Thoughts on the Position of the Iconography of LM II-IIIA Crete in Its Wider Aegean Context”
G. Rethemiotakis and K. S. Christakis, “The Changing Aspects of a Palatial Site: The LM IIIA Workshop Complex at Galatas and Its Implications for Understanding LM II-IIIA Pediada”
C. Langohr, “Coping with Cultural Transformation and Continuity in East Crete during LM II-IIIA2 Early: A Ceramic Perspective”
J. S. Soles, “Mycenaeans at Mochlos, an Update”
P. Betancourt, S. Sarasin, and L. Kolonauski, “The Shrine of Eileithyia at Inatos in LM II to LM III Crete”
M. Buell, “Down and Out in East Crete: Transformation and Change at Gournia and the Isthmus of Ierapetra from LM IB (Late) to the End of the IIIA2 Period”
L. Platon, “On the Dating of the Establishment and the Origin of the First Inhabitants of the Post-palatial Settlement at Kephali, Chondros (District of Viannos)”
C. Knappett and T. F. Cunnigham, “Palaikastro and Its Territory in LM II-IIIA1”
M. Zoitopoulos, “A View from the Far East: The Reoccupation of the Zakros Settlement after the LM IB Destruction”
J. Rutter (Conclusions)
M. Galaty (Conclusions)

 

AIA 2020

On 2-5 January 2020 the Annual Meeting of the Archaeological Institute of America (AIA 2020) will be held in Washington, D.C. Further information is available at http://www.archaeological.org. Papers and posters of interest to Nestor readers will include:
C. B. Scott and C. H. Roosevelt, “Burned Out: Contextual and Volumetric Analysis of Hearths and Ovens at Bronze Age Kaymakçı, Western Anatolia”
E. Unlu, “Late Bronze IIb Period at Tarsus-Gözlükule, Turkey”
C. Atkins, “Of Unfinished Anchors and Maritime Trade Networks: a View from Maroni Tsaroukkas, Cyprus”
K. Foster, “Mari and the Minoans”
J. W. Lehner, E. Kuruçayırlı, N. Hirschfeld, M. Jansen, D. Langis-Barsetti, and S. Martin, “The Cape Gelidonya Shipwreck Ingot Cargo: New Research in Provenance, Composition, and 3D Morphometrics”
N. G. Blackwell and N. Hirschfeld, “Reassessing the bronze objects from the Cape Gelidonya shipwreck in light of recent discoveries”
B. E. Burns, “Beyond Boeotia: Mycenaean Eleon’s Extraregional and International Connections”
A. M. Genova, “Separate but not Isolated: Foreign Travelogues and their Impact on Cretan Archaeology (c. 1660-1840)”
A. Gaggioli, “Decolonizing Aegean Prehistory: a Postcolonial Critique of the Prehistory/History Divide in Greek Archaeology”
E. Margaritis, C. Renfrew, M. Boyd, I. Legaki, G. Gavalas, M. Floquet, M. Georgakopoulou, M. Gkouma, J. Herbst, G. Kazatzis, A. Krijnen, N. Meyer, and I. Moutafi, “Centralisation and Monumentality in the Early Bronze Age Cyclades: New Excavations at Dhaskalio”
E. Gorogianni, “Small World to Big World: Transformations in the Middle Bronze Age Cyclades”
T. Carter, K. Mallinson, V. Mastrogiannopoulou, M. N. Pareja, G. Tsartsidou, T. Wong, C. Diffey, and D. Athanasoulis, “A New Minoan-Type Peak Sanctuary on Stelida, Naxos”
A. R. Knodell, D. Athanasoulis, and Z. Tankosic, “The Small Cycladic Islands Project 2019: A Survey of Uninhabited Islands Near Paros”
G. Erny, “Beyond site size hierarchies: reconsidering small survey sites on Crete”
C. Fine, “Putting My Best Leg Forward: Ritual Vessels, Neolithic Exchange Networks, and Prehistoric Corinth”
C. J. Kocurek, “Sherd by Sherd: A Quantitative Analysis of the Miniature Pottery from the SE Ramp Deposits at Ancient Eleon, Boeotia”
L. Kaiser, “Through Thick and Thin: Identifying Multiculturalism and Personhood through the Evolution of Cooking Wares at Prepalatial Mochlos”
I. Caloi, “Why Use the Wheel-Throwing Technique at Middle Minoan II (1800-1700 BC) Phaistos, Crete? Combining Experimental Archaeology with Macroscopic Analysis and Contextual Information”
R. Vykukal, F. Mavridis, and Z. Tankosic, “Beeswax in Storage Jars: Implications for Storage Practices in the Early Bronze Age via Organic Residue Analysis”
B. B. Wilemon, Jr., M. L. Galaty, and D. Nakassis, “Portable X-Ray Fluorescence Spectrometer Analysis of the Pylos Linear B Tablets”
C. R. Hershenson, “Beyond Vernacular and Elite: Dependencies and Gradations of Social Status in Prepalatial Minoan Architecture”
J. Flood, S. Pike, J. S. Soles, and D. Faulmann, “Palatial Stone Masonry and Transport: A New Geochemical Study of Minoan Ashlar and Quarries in East Crete”
I. Tzonou, “Cyclopean Walls on Acrocorinth: Mycenaean Presence or Not?”
K. A. Jazwa, “The Maa-Palaeokastro Architectural Documentation Project”
C. F. Cloke, E. D. Breden, Q. Gregory, and E. C. Egan, “Re-Inventing the (Potter’s) Wheel: Modeling 3D Vessels from 2D Drawings”
K. T. Glowacki and N. L. Klein, “Architectural Context and Aspects of Ritual Behavior at Late Minoan IIIC Kavousi Vronda”
T. Krapf, “Late Bronze Age Central Euboea – An Update from the Swiss-Greek excavations at Amarynthos / a-ma-ru-to”
K. Mallinson and T. Carter, “Knossian Religious Influence in the Cyclades? A Minoan Stone Ladle from Stelida, Naxos”
D. B. Roberson, “An Investigation into the Intensity of Pottery Production in Lerna III”
J. S. Smith, “Cypriot Art at the Ringling Museum: A New Gallery”
R. Vykukal, F. Mavridis, and Z. Tankosic, “Biomolecular Investigations into the Use of Early Bronze Age Sauceboats from Ayia Triada Cave, Greece”
M. Devolder, “Palatial Neighbors. Comparing Elite Architectural Features in the Palace at Malia and the Court-Centered Building at Sissi”
T. Sager, A. Schmiit, and C. Girardi, “Building 18 at Sissi: a Neopalatial house tomb?”
M. N. Pareja, “Observations on Sissi Plasters: Zones 4 and 5”
J. Driessen, “Keeping up with the Joneses? The Central Building at Sissi”
T. Claeys, “The Sissi Preservation Program: An Integrated and Participatory Approach for a Stronger Synergy between Archaeology, Preservation, and Presentation”
S. Déderix and A. Schmitt, “Burying the Dead in Late Prepalatial and Protopalatial Crete. New Evidence from the Cemetery of Sissi (Zone 9)”
L. Magna, “Investigating Cultural Sediments at Sissi through Microarchaeology”
I. Caloi, “Consuming Pottery at Early Prepalatial Sissi. Preliminary Observations on the EM IIA and B Ceramic Deposits from the Settlement”
J. Bintliff, “The Paradox of Regional Studies: Distinctive Introverted Communities with Histories and Prehistories of Internal and External Population Mobility. The Case of Boeotia, Central Greece in the Iron Age”
N. Mac Sweeney, T. E. Şerifoğlu, A. Collar, and S. Eve, “From the Mountains to the Shore: Mobility in Iron Age Rough Cilicia”
V. Klontza-Jaklova, T. Pavloň, M. Hlavica, I. Navrátilová, A. Geisler, T. Krofta, and M. Klontzas, “New Archaeological Project in Southern Albania: Upper Kurvelesh (dist. Tepelene)”
S. Kirkpatrick Smith and M. Eaby, “It’s a Hard-Knock Life: Childhood on Chryssi Island, Greece”
Z. Tankosic, F. Mavridis, and P. Zafeiriadis, “Gourimadi Archaeological Project: Preliminary Results of the Second Excavation Season”
S. Déderix, N. Papadimitriou, A. Balitsari, G. Cantoro, A. Efstathiou, M. Nazou, and R. Laffineur, “Prehistoric Thorikos (Greece, Attica) – Preliminary Results from the Settlement”
A. Dakouri-Hild, E. Andrikou, A. Agapiou, S. Davis, A. Agapiou, P. Bes, X. Charalambidou, M. Chidiroglou, T. Kinnaird, W. Rourk, K. Sarri, and A. Yangaki, “The Kotroni Archaeological Survey Project (KASP) at Ancient Afidna in Northern Attica: Results of the First Season (2019)”
A. Koh, I. Liritzis, and I. Roy, “The Natural and Cultural Environment of Southern Phokis: The Plain of Desfina”
M. E. Voyatzis, D. Gilman Romano, and A. Karapanagiotou, “Excavation and Survey at the Sanctuary of Zeus at Mt. Lykaion, Summer 2019”
S. C. Murray, C. Pratt, R. P. Stephan, M. C. McHugh, G. K. Erny, K. Psoma, B. Lis, M. Godsey, M. Nazou, D. Nakassis, and P. Sapirstein, “The 2019 Bays of East Attica Regional Survey (BEARS) Project: New Evidence for the Archaeology of the Bay of Porto Raphti”
B. Martens, “The Prehistoric Cemetery on the North Bank of the Eridanos River, Athens: New Finds from the Agora Excavations”
B. Burke and B. Dimova, “Early Mycenaean Cloth from Tomb 10 at Ancient Eleon in Boeotia”
J. M. R. Engstrom and N. P. Herrmann, “Tomb 11 at Ancient Eleon (Boeotia): An Early Mycenaean Ossuary in a Built Funerary Environment”
F. Gaignerot-Driessen, “The Early Iron Age Cemetery of Anavlochos, Crete”
C. Judson, “A First Look at the Ceramic Assemblages from the Cemetery at Anavlochos”
T. Palaima, “Pylos Ta 716: An Accurate Reading of an Essential Text for Understanding Mycenaean Ritual Practice”
M. Beeler, “Seals, Feasts, and Collective Action in Early Bronze Age Greece”
B. Morda, “Marketing in Neopalatial Crete: The Case of the Talismanic Seals and their Possible Socio-Political Implications”
B. R. Jones, “Bringing the Minoan Fragmentary Relief Frescoes from Pseira to Life: New Reconstructions of the Murals, Figures, Costumes, Textiles and Jewelry”
J. Rutter, “Setting the Table for the Feast to Come: Jack Davis’ Works on Aegean Bronze Age Pottery”
J. F. Cherry, “Jack Davis and Islands”
C. Runnels, “The Deposit-Centered Survey as a Method for Discovering Palaeolithic and Mesolithic Sites in Greece”
O. Lafe, “Jack L. Davis and the ‘Modern Concept’ of Doing Archaeology in Albania”
K. Shelton, “By the Sword of Perseus or the Bow of Herakles? Developing a ‘Hinterland’ in the Early Mycenaean Period”
S. Stocker, “Jack Davis at Pylos”
I. Moutafi, Y. Galanakis, and P. Karkanas, “It All Starts in the Field: How to Improve the Excavation of Human Remains in Mycenaean Mortuary Contexts and Why it Matters”
G. C. Price, K. Shelton, and L. Kvapil, “Parts and Parcels: Insights into the Scalar Nature of Late Bronze Age Collective Identity through the Individual”
A. Nafplioti, “Provenance, Bones and Strontium Isotopes”
E. Nikita, “Family Matters: Bioarchaeological Perspectives into Mycenaean Kinship”
K. Stiles and M. Liston, “Slinging Bullets: Studying Mycenaean Warfare through Skeletal Remains”
O. A. Jones, “Bioarchaeological Research of Mycenaean Mortuary Practices: Current State and Ways Forward”
E. Vika and A. Papathanasiou, “Mulling over Mycenaean diets”
M. E. Eckert, “Sanctuaries of Aphrodite: Multicultural Contact Zones in the Context of International Seaborne Trade in the Late Bronze and Iron Age”
I. S. Sanches, “Pathways to the Past. Travelling to Cult Places of Abandoned Settlements in the Cyclades in the Late Bronze Age and Early Iron Age: A Case Study of Ayia Irini in Kea”
B. Molloy, “Analyzing mobility and conflict during the collapse of the Bronze Age in the Aegean and Balkans”
J. Hruby, “The Palace of Nestor Falls Down; Then What?”
R. Worsham and M. Lindblom, “Peopling Malthi: Estimating the Population of an LH I-II Settlement”
S. Heuck Allen, “Engaged Scholarship: the Liberal Education of Harriet Boyd, Survival and Success in Crossing the Gender Divide in Early Aegean Archaeology”
S. V. Todaro and P. D. Tomkins, “Knossos, Phaistos, and the Neolithics of Crete: New Light on Chronology, Connectivity and Cultural Divergence before the Bronze Age”
L. Oberlin, “From Coarse to Fine and all through Time: Trickle Pattern Ware from the Early to Late Bronze Age on Crete”
G. Doudalis, “A View from the Center: Ceramic Consumption in Middle Minoan IIB Sector Pi at Malia”
R. Dewan, “Small but Mighty: Miniature Ceramic Vessels in MM IB-LM IB Minoan Settlements on Crete”
R. A. K. Smith, “New Evidence from Late Minoan I Pottery Deposits at Gournia”
H. W. Haskell, “Cretan Overseas Connections In Late Minoan IIIC: The Contribution of Transport Stirrup Jars”

The October 2019 issue of Nestor (46.7) is available as a free download.

Access to Nestor is provided by the Department of Classics at the University of Cincinnati