Nestor  

MÖ III. Binyılda Anadolu Genel Durum ve Son Dönem Araştırmaları

On 19-24 February 2021 a webinar entitled MÖ III. Binyılda Anadolu Genel Durum ve Son Dönem Araştırmaları was held. Further information is available at https://www.academia.edu/45123933/MO_III_BINYILDA_ANADOLU_Genel_Durum_ve_Son_D%C3%B6nem_Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%C4%B1_I_19_22_%C5%9Eubat and from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Papers and posters of interest to Nestor readers included:
M. Özdoğan, “Anadolu’da 3. Binyılı Tanımlamak”
Ü. Yalçin, “MÖ 3. Binyılda Madencilik ve Anadolu Kültür Tarihindeki Önemi”
Ş. Aydingün, “İstanbul’da MÖ 3. Binyıl”
E. Özdoğan, “Trakya’da Bir İlk Tunç Çağı Yerleşimi: Kanlıgeçit”
N. Naiboğlu, “Trakya ve Balkanlar’da MÖ 3. Binyıl Mimarisi”
T. Zimmermann and L. Leschtakov, “Bulgaristan’da Bulunan Bir “Suriye Tipi Şişe” Dökme Kalıbı - MÖ 3. Binyıl Anadolu-Balkan İlişkilerini Yeniden Düşünmek”
S. Ünlüsoy, “MÖ III. Binyılda Anadolu’da Politik Ekonomi ve Toplumsal Yapı”
R. Aslan, “MÖ 3. Binde Troya ve Troas Bölgesi”
H. Hüryılmaz, “Yenibademli Höyük Bulguları Işığında Gökçeada’nın Erken Bronz Çağ II Döneminde Doğal Çevre”
G. Sazcı, “Kuzeybatı Anadolu’da İlk Tunç Çağı’nın Sonu Üzerine Yeni Gözlemler”
O. Kouka, “Space Management as a Social Indicator in the North and East Aegean Islands and Beyond During the 3rd mill. BCE”
Ü. Gündoğan, “Batı Anadolu MÖ 3. Binyıl Mimarisi”
Ç. Çilingiroğlu, “Batı Anadolu ve Ege’nin Arayüzü Olarak MÖ 3. Binyılda Karaburun Yarımadası”
C. Çakırlar, “Karaburun’da Bulunan Kababurun Örneğinden Yola Çıkarak Batı Anadolu’da İnsan Ekolojisi”
L. Keskin, “MÖ 3. Binyılda Batı Anadolu Metal Endüstrisi: Teknolojik ve Kültürel Bir Bakış”
V. Şahoğlu, “Liman Tepe: MÖ 3. Binyılda Anadolu’nun Ege’ye Açılan Kapısı”
Z. Derin, “İzmir’in İçinde Bir ETÇ I Yerleşimi, Yassıtepe Höyüğü”
B. Horejs and C. Schwall, “Çukuriçi Höyük – An Early Bronze Age Metal Production Center in Western Anatolia”
A. Erdem, “İzmir Bayraklı Höyüğü’nün MÖ 3. Binyıl Tabakalarına Dair Yeni Veriler”
F. Dedeoğlu, “Erken Tunç Çağı’nda Yukarı Menderes Havzası’nın Yerleşim Düzeni ve Sosyoekonomik Örgütlenme Bağlamında Değerlendirilmesi”
N. Kolankaya Bostanci, “Batı Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı Obsidiyen Ticaret Ağı”
E. Dündar, “Patara’daki Erken Yerleşimin İzleri”
U. Oğuzhanoğlu Akay, “Büyük Menderes’in Güneyinde Erken Tunç Çağı”
I. Caneva, “İlk Tunç Çağı Mersin-Yumuktepe: Arkeolojik Veriler ve Spekülasyon Arasında”
D. Y. Meier, “Ovalık Kilikya Sirkeli Höyükte ETÇ Dönemi”
D. Delibaş, “Erken Tunç Çağı Toplumlarında Popülasyon Yapısı ve İnsan Hareketleri”
M. M. Koruyucu, “Erken Tunç Çağı Toplumlarında Beslenme”
Y. S. Erdal, “Savaş mı? Barış mı? Erken Tunç Çağı’nda Topluluk İçi ve Topluluklar Arası İlişkiler”

 

Oristano Aegean Seminar

On 26 February 2021 the third Oristano Aegean Seminar was held. Further information is available at https://www.facebook.com/pages/category/Educational-Research-Center/Centro-Internazionale-per-la-Ricerca-sulle-Civilt%C3%A0-Egee-Pierre-Carlier-100398388040588/. The tape of the seminar is available for viewing at https://www.youtube.com/watch?v=bgTRIMdZQ4Y&t=42s. The program was:
I. Tzachili, “Bronze Age Therasia”
M. Guirguis, “Phoenicians in Sardina. Multicultural societies between the Levant and the West Mediterranean (9th-6th c. BCE)”

Access to Nestor is provided by the Department of Classics at the University of Cincinnati