Nestor  

7th Symposium on Archaeometry

On 9-12 October 2019 the 7th Symposium on Archaeometry of the Hellenic Society for Archaeometry was held in Athens. Further information is available at http://www.archaeometry.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=110. Papers and posters of interest to Nestor readers included:
Ζ. Stos-Gale, “Exclusion and the ‘matter of luck’: how to get most of lead isotope data for the provenance studies of prehistoric metals”
E. Kolait, “Progressive sea transgression during the Late Holocene in Vatika Bay (S Laconia, Peloponnese, Greece)”
Η. Μαριολάκος and Ε. Καπουράνη, “Φυσικογεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου και δυνατότητα κατά προσέγγιση χρονολόγησης μυθολογικών ‘γεγονότων’ ή μία μέθοδος γεωμυθολογικής χρονολόγησης”
Γ. Φακορέλλης, “Υπολογισμός της επίδρασης του διαμερίσματος της θάλασσας της δεξαμενής ανταλλαγής του άνθρακα C-14 στο Βορειανατολικό Αιγαίο κατά την προϊστορική περίοδο”
Π. Καρκάνας, S. Stocker, and J. Davis, “Μικροστρωματογραφία και γεωχημεία του Μυκηναϊκού λακκοειδούς ‘τάφου του Γρύπα πολεμιστή’ στην Πύλο: συμβολή στην μελέτη της ταφονομίας και των ταφικών πρακτικών του μνημείου”
Γ. Μανιάτης, “Ο εποικισμός του Αιγαίου κατά την Αρχή της Νεολιθικής και Πρώιμης Εποχής του Χαλκού όπως ανιχνεύεται με χρονολογήσεις Ραδιοάνθρακα. Συσχέτιση με αποτελέσματα aDNA”
Α. Μαρή and Γ. Φακορέλλης, “56 χρόνια μετά: η πρόσφατη ανασκαφή του Σπηλαίου Πανός Μαραθώνα και η χρονολόγηση των ανθρωπογενών επιχώσεών του”
S. P. Papamarinopoulos, “Astronomical dating of the Trojan War – Complements to Homer”
M. Roumpou and N. Kalogeropoulos, “Storage practices in the Late Bronze Age Aegean: investigation of molecular signatures in storage vessels through organic residue analysis”
Γ. Αλεξόπουλος, “Κερασφόρα, κέρατα και κερατίνη: Κόκκινη χρωστική σε γόμφους κεράτων από το Ακρωτήρι Θήρας”
E. Stathopoulou, E. Filippidi, and G. Theodorou, “Study of ‘black’ pygmy bones from the site of Aetokremnos in Cyprus”
Κ. Καζά, Κ. Καραΐνδρου, Ι. Γκουρτζιούμη, Γ. Μαστροθεόδωρος, A. Hein, Ε. Φιλιππάκη, and Ι. Μπασιάκος, “Αστέρια Γλυφάδας. Προϊστορική εργαστηριακή εγκατάσταση μεταλλουργικών δραστηριοτήτων”
V. Perdikatsis, S. Sotiropoulou, C. Apostolaki, E. Filippaki, and Y. Bassiakos, “Study of a necklace with silver and steatite beads from the EM I Gournes Cemetery”
Α. Χαραλάμπους and J. M. Webb, “Χημική ανάλυση χάλκινων αντικειμένων της Μέσης Εποχής του Χαλκού από τη θέση Λάπηθος-Βρύση του Πάρπα (Κύπρος)”
N. Nerantzis and S. Nodine, “Processing of mineral resources and the organization of metal production in Thasos from the Late Neolithic to the Early Iron Age”
I. Iliopoulos and K. Soura, “Tracing casting procedures in Stavros, Chalandritsa LBA settlement, Western Achaea, Greece”
Α. Παναγοπούλου, “Τεχνικές εξέτασης (pXRF / SEM-EDS) σε χάλκινα ευρήματα από το Μινωικό Ιερό Κορυφής των Κυθήρων”
Ε. Πανταζή, Ι. Ηλιόπουλος, and Ε. Νοδάρου, “Αρχαιομετρική ανάλυση κεραμικής από την Κεφάλα Βασιλικής, Ιεράπετρα Κρήτη”
Τ. Τσουρούνη, “Προέλευση και χαρακτηρισμός της κεραμεικής από την Προϊστορική θέση ‘Καστρούλι’ στη Δεσφίνα Φωκίδος, πλησίον Δελφών”
K. Christodoulou, A. Hein, and V. Kilikoglou, “Production technology of tin coated vessels: an archaeometric and experimental study of tin coated vessels from Deiras cemetery”
Μ. Κοκκαλιάρη, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Αδάμ, and Α. Βλαχόπουλος, “Ορυκτολογικός και πετρογραφικός και χαρακτηρισμός πετρωμάτων της νήσου Αστυπάλαιας με σκοπό τη διερεύνηση προέλευσης λίθινων προϊστορικών τεχνέργων από το Βαθύ”
E. Kokiasmenou, C. Caliri, V. Kantarelou, A. G. Karydas, F. P. Romano, and H. Brecoulaki, “Macroscopic XRF imaging in unravelling polychromy on Mycenaean wall-paintings from the Palace of Nestor at Pylos”
Κ. Σμπόνιας, Ι. Τζαχίλη, G. Hodgins, C. Pearson, and T. Wazny, “Παλαιοπεριβάλλον στον προϊστορικό οικισμό στη θέση Κοίμηση Θηρασίας και νέα στοιχεία για την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης από την ανασκαφή”
A. Nafplioti, “Early Bronze Age Manika on Euboea. A Cycladic Colony or not?”
A. Nafplioti, “Absolute scientific Dating of early Mortuary behavior in Crete using ultrafiltration AMS radiocarbon (ADAM)”
M. Polidorou, N. Evelpidou, H. Drinia, T. Tsourou, F. Salomon, and L. Blue, “Geochronology and Paleogeography of Akrotiri Salt Lake, Lemesos, Cyprus”
K. C. Stamoulis and V. K. Siozou, “Defining the time frame of a prehistoric site near Ioannina, using OSL dating method”
K. C. Stamoulis, A. Vlachopoulos, I. Tsodoulos, and I. Pappas, “New evidences of the time frame of the architectural remains of the archaeological site at Vathy, Astypalaia”
A. Charalambous, E. Philippaki, M. Manataki, V. Kassianidou, S. Déderix, N. Papadimitriou, A. Sarris, M. Kayafa, and Y. Bassiakos, “Searching for metal-processing activities at prehistoric Thorikos”
Κ. Καραΐνδρου, E. Φιλιππάκη, and Ι. Μπασιάκος, “Αρχαιομεταλλουργικές δραστηριότητες στους πρωτοελλαδικούς οικισμούς της Ραφήνας και του Ασκηταριού, Αττικής από τις ανασκαφές Δ. Θεοχάρη.Προκαταρκτικές παρατηρήσεις”
Ν. Κ. Κλαδούρη, Α. Γ. Καρύδας, Β. Κανταρέλου, Β. Ορφανού, and Ν. Ζαχαριάς, “Τεχνολογική μελέτη (OM, μXRF, SEM/EDS) μεταλλικών τέχνεργων από ιερά της Τεγεάτιδας (10ος-7ος αι. π.Χ.)”
Γ. Μαστροθεόδωρος, Ε. Φιλιππάκη, Ž. Tankosić, and Φ. Μαυρίδης, “Μη καταστροφική p-XRF εξέταση προϊστορικών μεταλλικών αντικειμένων από θέσεις της Καρυστίας (Ν. Εύβοια): προκαταρκτικά αποτελέσματα”
Ε. Αλούπη-Σιώτη and Α. Καλογήρου, “Ανάλυση χρωστικών διακοσμημένης κεραμικής της πρώιμης Τελικής Νεολιθικής από το Μεγάλο Νησί Γαλάνης, Κίτρινη Λίμνη (Σαριγκιόλ) Κοζάνης”
M. Choleva, E. Kiriatzi, N. Petropoulos, and N. S. Müller, “Shared technological milieus: defining the borders between wheelmade and hand-made production in Early Helladic Argolis”
Σ. Μενελάου and Ο. Κουκά, “Experimenting with clays: towards the definition of local pottery production in prehistoric southern Samos”
M. Papageorgiou, M. Kaparou, and Α. Oikonomou, “From Mycenaeans to Romans: Reflecting on early glass technology in Greece”
I. Siotis and E. Aloupi-Siotis, “An experimental interpretation of the presence of female genitalia in Early Bronze Age ‘Frying Pan’ type ceramics from the Cyclades”
Α. Οικονόμου, Χ. Μαραμπέα, Χ. Παπαχριστοδούλου, and Δ. Παλλές, “Μελέτη ιζήματος από το εσωτερικό Μυκηναϊκής τριποδικής χύτρας από τη Σαλαμίνα με συνδυαστικές τεχνικές XRD, XRF, SEM, Raman”

 

Contemporary Minoans

On 15 November 2019 an event entitled Contemporary Minoans was held in London, bringing together academics and designers from Europe to showcase the influence of Minoan culture on the global contemporary creation scene (fashion, gastronomy, music, art). Further information is available at http://www.brandingheritage.org/en/. The speakers were K. Christakis, M. Fassianou, A. Ignatiou, I. Kaberidou, L. Karali-Giannakopoulou, I. Katsaridou, C. Koumantos, E. Sapouna-Sakellarakis, S. Spantidaki, O. Stavropoulou, Y. Tseklenis, and D. Yatromanolakis

 

SOMA 2019

On 14-17 November 2019 the 23rd Annual Symposium On Mediterranean Archaeology (SOMA 2019): The International Trade Around Mediterranean was held in Koper, Slovenia. Further information is available at http://genama.info/soma/2019/index.html. Papers of interest to Nestor readers included:
M. Pieniążek, “Western Anatolian Coast in the Late Bronze Age: Overlooked Player in the Interregional Exchange Network?”
A. Querci and C. Caleo, “The Seaworthiness of the Aegean Late Bronze Age Ships”

 

Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης

On 21-24 November 2019 the Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης. Archaeological Work in Crete was held in Rethymnon. Further information is available at http://www.history-archaeology.uoc.gr/en/ activities-and-research/conferences-and-symposia/pancretian-conference-archaeological-research-in-crete/. Papers and posters of interest to Nestor readers included:
Α. Ντάρλας, “Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας στην Κρήτη κατά την τριετία 2017- 2019”
Δ. Μποσνάκης, “Οι αρχαιολογικές έρευνες του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την τριετία 2017-2019”
Β. Συθιακάκη, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κατά την τριετία 2017-2019”
Α. Τζιγκουνάκη, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου κατά την τριετία 2017-2019”
Χ. Σοφιανού, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου κατά την τριετία 2017-2019”
Ε. Παπαδοπούλου, “Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων κατά την τριετία 2017-2019”
Σ. Μανδαλάκη, “Το έργο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου κατά την τριετία 2017-2019”
A. Christopoulou, T. Wazny, J. Moody, A. Tzigounaki, K. Giapitsoglou, and A. Fraidaki, “Dendrochronological Research in the Rethymno Region”
Ι. Ευσταθίου, Ι. Τριανταφυλλίδη, Α. Τσίγκου, and Ε. Δασκαλάκη, “ Βραχοσκεπές στο Φαραγγούλι Αποσελέμη Ηρακλείου: Η πρώτη παρουσίαση των ανασκαφικών ερευνών”
Κ. Γκαλανάκη, Ε. Αποστολάκη, Μ. Παπουτσάκης, and Θ. Κάσαρης, “5ο υποέργο ‘Γούρνες-Χερσόνησος’ (ΒΟΑΚ): Σωστική ανασκαφική διερεύνηση στη Θέση Φαραγγούλι”
Κ. Γκαλανάκη, Ε. Αποστολάκη, Μ. Βολικού, Α. Καραγιάννη, Θ. Κάσαρης, Μ. Παπουτσάκης, Β. Αργίτη, and Ε. Βαγγέλη, “5ο υποέργο ‘Γούρνες-Χερσόνησος’ (ΒΟΑΚ): Σωστική ανασκαφική διερεύνηση στη Θέση Αγριανά”
Β. Συθιακάκη, Κ. Γκαλανάκη, Γ. Κατσαλής, Ν. Βασιλάκης, Α. Αρχοντάκη, and Ρ. Πιττού, “‘Ύδωρ έχει και νήσον έχουσαν πύργον και λιμένα’. Αρχαία Χερσόνησος: Από την προϊστορία στην ιστορία, νέα ανασκαφικά δεδομένα”
Μ. Μαυράκη-Μπαλάνου and Δ. Σαμωνάκη, “Ανασκαφή δύο λαξευμένων αποθετών μέσα σε παλαιότερο μινωικό νεκροταφείο στη θέση Κεφάλα ή Παναγιά στην Επισκοπή Πεδιάδας”
P. Tomkins, “Knossos I-XIII: New light on Neolithic stratigraphy, phasing, contexts and chronology”
Μ. Κρίγκα, “Iχνηλατώντας τις απαρχές και την εξέλιξη της επίθετης διακόσμησης στην κεραμική της Kεντρικής Κρήτης κατά τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού”
C. P. Trainor, “The Hellenistic Wine Press at Knossos: Early Iron Age, Hellenistic and Early Roman Artefacts from the KWW’77 Excavations”
F. Longo and A. Greco Alessandro, “Phaistos Project: Results of the campaign (2015-2019)”
S. V. Todaro, “Phaistos I-X: re-assessing the relative and absolute chronology of Prepalatial Phaistos”
I. Caloi, “Renovating the First Palace of Phaistos during the Middle Minoan IIA phase. New results on the 2017- 2019 research activities”
A. Greco and C. Palmieri, “Mycenaean Phaistos: Νew research perspectives from Chalara”
P. M. Militello and F. M. Carinci, “Phaistos and Ayia Triada: 2017-2019 activities by the Universities of Venice and Catania”
F. Buscemi, M. Figuera, G. D’Agostino, and D. Aiello, “Making the most of the old digital data: From 3D survey to serious game at Phaistos”
Δ. Παναγιωτόπουλος, “Η μινωική Κουμάσα ως διεπιστημονική πρόκληση”
Δ. Χατζή-Βαλλιάνου, “Βώροι. Ένα χωριό με ιστορία 5000 χρόνων. Αποτελέσματα πρόσφατων μελετών για τους”
Ε. Καβουλάκη, Ε. Πολιτάκη, Κ. Χατζηγιαννάκης, Κ. Μελεσανάκη, Α. Φιλιππίδης, Π. Σιώζος, Σ. Σωτηροπούλου, and Π. Πουλή, “Στοιχεία για τον τοιχογραφικό διάκοσμο του δωματίου με το αντίγραφο της τοιχογραφίας με τις πέρδικες του ‘Μινωικού Ξενώνα’ (Καραβάν Σεράι), περιφερειακού μνημείου του ανακτόρου της Κνωσού”
Η. Λιακόπουλος, “Νέα δεδομένα από τις αυτοψίες της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας που διενεργήθηκαν την τριετία 2017-2019 σε σπήλαια της Π.Ε. Ρεθύμνου”
Ι. Τζαχίλη and Κ. Γεωργακόπουλος, “Τα ζωόμορφα ειδώλια του Βρύσινα: Μια πρώτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης και κατανόησης της σημασίας τους”
Ν. Δασκαλάκης, Θ. Γκανέτσος, Ε. Παπαδοπούλου, and Ί. Τζαχίλη, “Ταυτοποίηση χρωστικών σε αγγεία και ειδώλια από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα με μη καταστρεπτικές μεθόδους: Προκαταρκτικά αποτελέσματα”
Α. Τζιγκουνάκη, “Η συστηματική ανασκαφή της μινωικής εγκατάστασης στο Καλό Χωράφι Μυλοποτάμου κατά την περίοδο 2017-2019”
Γ. Τζεδάκις and Β. Κολυβάκη, “Σημεία κοπής λίθων και σημάδια λιθοξόων στη Νεκρόπολη των Αρμένων”
R. D. Fitzsimons and D. M. Buell, “Minoans at Aghios Nikolaos: A Bronze Age Harbour Site at Khavania, Lasithi”
Γ. Παπαδάτος, Χ. Σοφιανού, Β. Ισαακίδου, and Χ. Α. Ζηκίδη, “Η Προανακτορική περίοδος στη νοτιοανατολική Κρήτη: Νέα στοιχεία από τη σωστική ανασκαφή της βραχοσκεπής Βορνοσπηλιά Σχινοκαψάλων Ιεράπετρας”
Χ. Α. Ζηκίδη and Χ. Σοφιανού, “Τεχνική εξειδίκευση στην Προανακτορική Κρήτη: Νέα δεδομένα από την ανάλυση της οδοντικής φθοράς στο ανθρώπινο οστεολογικό υλικό της ταφικής βραχοσκεπής στη θέση Σχινοκάψαλα Βορνοσπηλιά”
Χ. Σοφιανού, P. P. Betancourt, T. Brogan, and M. Eaby, “Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις πρόσφατες ανασκαφές στο ΥΜ Ι Κτήριο Β.2 στη Χρυσή”
Λ. Βοκοτόπουλος, “Χοιρόμανδρες Ζάκρου: Ο Ανατολικός Τομέας”
Τ. Καλατζοπούλου, “H κατοίκηση και η εκμετάλλευση των ορεινών περιοχών της ανατολικής Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο”
Μ. Τσιποπούλου, “Νέα στοιχεία για την Προανακτορική περίοδο από το νεκροταφείο του Πετρά Σητείας”
M. G. Clinton, P. P. Betancourt, and M. Tsipopoulou, “Architectural Reconstruction and Memory at Petras”
D. W. Rupp and M. Tsipopoulou, “Strategies for Μortuary Differentiation among Εmergent Εlites at Early Minoan II Petras”
S. C. Ferrence, A. Giumlia-Mair, P. P. Betancourt, and J. D. Muhly, “Embracing Figures: An Enigmatic Gold Pendant from the Cemetery of Petras”
Α. Ψύχας, “Postpalatial Petras. Preliminary Report of LM IIIA-C. Architectural and Ceramic Assemblages”
A. Simandiraki-Grimshaw and M. Tsipopoulou, “The Feline Vase from Petras in context”
M. C. H. Dierckx, “A Spectrum of colours. Stone beads and pendants from the Petras Cemetery”
Α. Αγελαράκης and Α. Κάντα, “The Aposelemis Neolithic Cemetery. Interim Report”
J. Driessen, “Η ανασκαφή στο Σίσσι. Το δεύτερο πενταετές πρόγραμμα”
F. Gaignerot-Driessen, “Recent discoveries at Anavlochos (Lasithi)”
Χ. Σοφιανού, Γ. Παπαδάτος, Τ. Καλαντζοπούλου, and Ε. Σαμαράς, “Άστυ και ενδοχώρα: Μοντέλα κατοίκησης και οικονομικής εκμετάλλευσης στη χερσόνησο του Κάβο Σίδερο από τους μινωικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους”
Α. Παπαδέα, Γ. Τσόκας, and Α. Σταμπολίδης, “Γεωσκόπηση στην Πλάτη Οροπεδίου Λασιθίου: Η παρουσίαση της έρευνας”
A. L. D’Agata and B. Forsen, “Rethymno Hilly Countryside Archaeological Project (ReHCAP) 2019: First Year Report”
Ε. Πρωτοπαπαδάκη, “Σωστική ανασκαφή οικοπέδου Τσαπάκη στην πόλη Χανίων”
Κ. Κόπακα, “Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Καταλύματα Γαύδου”
Χ. Παπαδάκη, “Μινωικοί αποθέτες θεμελίωσης: Κριτήρια ταύτισης, τυπολογία, βασικά χαρακτηριστικά και ερμηνείες”
Α. Κουκουράκη, Μ. Κλάδου and Κ. Κόπακα, “Οργάνωση και ταξινόμηση των κινητών ευρημάτων από την επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία”
Ι. Σερπετσιδάκη, “Σωστική ανασκαφική έρευνα στον Πόρο Ηρακλείου”
Δ. Κοντοπόδη and Α. Σπηλιωτοπούλου, “Η συνέχεια της λατρείας στα ιερά της Κεντρικής Κρήτης. Η περίπτωση του Βουρβουλίτη Δήμου Γόρτυνας”
Χ. Βέργης, Ε. Καλυβιανάκη, Σ. Κίσσα, Κ. Κουγιτάκη, Μ. Κεσσίδου, and Κ. Τσαγλιώτη, “Συντήρηση κεραμικής ενός παλαιοανακτορικού στρώματος καταστροφής από τη θέση Αγριανά Χερσονήσου (ΕΦ.Α.Η, Έργο ΒΟΑΚ Γούρνες-Χερσόνησος)”
P. Tomkins, S. Soetens, J. H. Lopes, and D. van der Roest, “Beneath the Central Court at Knossos. Preliminary results from the 2009 geophysical survey”
Α. Κουκουράκη and Μ. Μαρή, “Σωστικές ανασκαφικές έρευνες στο πλαίσιο του έργου ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. ΒαρβάραΑπομαρμάς’”
Μ. Κλάδου and Α. Καστανάκης, “Ανασκαφή ΥΜ ΙΙΙ θαλαμωτού τάφου στην περιοχή του Αλμυρού ποταμού (Γάζι). Μια πρώτη παρουσίαση”
N. Cucuzza and S. Rizza, “A Virtual Reconstruction of the Late Minoan IIIA Shrine H at Haghia Triada”
C. Palmieri, “Chalara up to date: An integrated approach between historical and digital documentation”
A. Rossi, F. Di Biase, M. Musio, and F. Iannone, “On the slopes of Phaistos. New stratigraphic research in the archaeological area of Haghia Photini”
F. Longo, A. Greco, A. Betto, and M. Pavan, “Sondages 9 and 10 (2017) in the area of Chalara at Phaistos: Results of the excavations”
Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη, “Ζώμινθος 2017-2019”
Α. Τζιγκουνάκη, Θ. Γκανέτσος, Ν. Δασκαλάκης, and Β. Κοντογιάννη, “Ταυτοποίηση χρωστικών σε θραύσματα τοιχογραφιών από τη συστηματική ανασκαφή του ΜΜΙΙΙΑ-ΥΜΙΑ συγκροτήματος στη θέση Καλό Χωράφι του Δ. Μυλοποτάμου: Προκαταρτικά αποτελέσματα”
Α. Τζιγκουνάκη and Β. Κοντογιάννη, “Ταυτοποίηση σκωριών και μεταλλικών αντικειμένων από τη συστηματική ανασκαφή του ΜΜΙΙΙΑ-ΥΜΙΑ συγκροτήματος στη θέση Καλό Χωράφι του Δ. Μυλοποτάμου: Προκαταρτικά αποτελέσματα”
Α. Κάντα, Χ. Ν. Σταμπολίδης, Α. Τζιγκουνάκη, Μ. Στεφανάκης, and Μ. Παπαδάκης, “Συστηματική ανασκαφή στην Ορνέ Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου”
Α. Τρουλλινού, “Συντήρηση κινητών ευρημάτων από την ανασκαφή του Κεντρικού Τομέα ΙΙ της Ελεύθερνας”
Α. Μποτωνάκη and Κ. Τουλγαρίδης, “Μελέτη προσέγγισης της κατασκευής του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείο Ρεθύμνου”
Ν. Stroppiana, “O Προϊστορικός κόσμος στην Προσωρινή Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου: Στοχοθεσία της έκθεσης και επικοινωνία με το κοινό”
Χ Κονταξή and Ε. Στραβοπόδη, “Σπήλαιο ‘Της του Θεού Σοφίας’ στα Τοπόλια Χανίων: Προκαταρκτικές εκτιμήσεις από την αρχαιολογική έρευνα”

Access to Nestor is provided by the Department of Classics at the University of Cincinnati