Nestor  

ΑΕΠΕΛ 2/AWOP2

On 1-4 November 2017 the Β’ Επιστημονική Συνάντηση ‘Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο’ (ΑΕΠΕΛ 2). Second Scientific Meeting of the “Archaeological Work in the Peloponnese” (AWOP 2) was held in Kalamata. Further information is available at https://www.uop.gr/nea/ekdilosis. Papers of interest to Nestor readers will include:
Α. Καζνέση, Χ. Κονταξή, and Ε. Στραβοπόδη, “Από σπηλιά σε σπηλιά: δυο νεολιθικά σπήλαια σε συνάρτηση στο Αλεποχώρι Λακωνίας”
Ε. Στραβοπόδη, “Επαναπροσδιορισμός του επιδημιολογικού προφίλ της προϊστορικής Ελλάδος: νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη αρχαίου οστού”
E. Malapani, S. R. Stocker, S. Vitale, C. McNamee, H. Öztürk, and A. Michopoulou, “New Research at the Early Bronze Age site of Romanou”
Σ.-Μ. Βαλαμώτη, “Οινοποίηση στη Μεσσηνία κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού; Πρόσφατα αρχαιοβοτανικά ευρήματα από τη θέση Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού”
Γ. Φράγκου, “Μια νέα θέση Πρωτοελλαδικής εποχής στην Μεσσηνία”
Ε.-Ί. Κόλια and Α. Σπυρούλιας, “Στοιχεία οργάνωσης και χρήσης του χώρου στον πρωτοελλαδικό οικισμό της Κερύνειας, στην Αχαΐα”
Κ. Ακτύπη, “Οικισμός της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην περιοχή «Κοτρώνι» της Πάτρας”
Γ. Τσιαγγούρης, “Πρωτοελλαδικός κεραμικός κλίβανος στη Σπάρτη”
M. E. Zavadil, “Τhe acropolis at Pheneos (Arcadia) in the Middle Helladic period. Preliminary results of the Greek-Austrian excavations, 2011-2013”
Γ. Σμέρου, “Κατάλοιπα προϊστορικού οικισμού στην θέση ‘Άγιος Κωνσταντίνος’ στο Στάδιο Τεγέας”
Β. Αργυρόπουλος, “Προϊστορικός οικισμός Ντασκά Τριταίας στην Αχαΐα. Μια πρώτη προσέγγιση”
B. Eder, J. Huber, E.-I. Kolia, P. Moutzouridis, K. Nikolentzos, and A. Vött, “New Research at Kleidi-Samikon”
G. Kordatzaki, E. Kiriatzi, J. Huber, B. Eder, H. Mommsen, K. Nikolentzos, and P. Moutzouridis, “Kakovatos and Triphylia during the Early Mycenaean times: ceramic technology and provenance perspective”
Σ. Βουτσάκη, V. Hachtmann, and Ι. Μουτάφη, “To Βόρειο Νεκροταφείο στον Αγ. Βασίλειο Λακωνίας. Η ιστορία του χώρου και η εξέλιξη των ταφικών εθίμων”
C. W. Wiersma, S. Voutsaki, W. de Neef, and A. Vasilogamvrou, “The Ayios Vasilios Survey Project”
K. A. Shelton and L. A. Kvapil, “Petsas House, Mycenae: domestic and industrial activities in a settlement context”
Χ. Μαγγίδης, “Η αρχαιολογική ανακάλυψη και ταύτιση του ανακτορικού θρόνου των Μυκηνών”
Ε. Χ. Παλαιολόγου, “Μυκήνες: Θαλαμωτός τάφος σημαντικού Μυκηναίου”
L. A. Kvapil, K. Shelton, K. Kissas, and G. C. Price, “TAPHOS, the Tombs of Aidonia Preservation, Heritage, and ExplOration Synergasia”
Α. Μπάνου, “Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό Κυθήρων: Τα νεότερα αποτελέσματα της έρευνας (2015)”
Δ. Κουτσούμπα and J. Beck, “Η έρευνα στον βυθισμένο προϊστορικό οικισμό στη θέση ‘Λαμπαγιαννάς’ Αργολίδας”
Δ. Κουρκουμέλης, B. Lovén, and Π. Μίχα, “Πρόσφατες υποθαλάσσιες αρχαιολογικές έρευνες στον αρχαίο λιμένα Λεχαίου”
Γ. Χαιρετάκης, “Στον ‘δρόμο’ για τις Κεγχρεές: Επανεξετάζοντας τους πύργους σε βραχονησίδες του Σαρωνικού”
Σ. Φριτζίλας, “Νεότερες έρευνες στη θέση «Γραμμένο» της Νήσου Πρώτης”
Δ. Ευαγγελιστής, Κ. Μπάικα, and J. Pakkanen, “Kyllene Harbour Project 2007-2017: Ενάλια έρευνα και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στο αρχαίο και μεσαιωνικό λιμάνι της Κυλλήνης/Γλαρέντζας”
Π. Γαλιατσάτου, “Πιλοτικό πρόγραμμα συντήρησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το ISCR της Ρώμης σε ενάλια αρχαιολογικά κατάλοιπα της Παλαιάς Επιδαύρου”
Α. Κατάκος, Μ. Κυλάφη, Ε. Παλαμάρα, and Ν. Ζαχαριάς, “Συντήρηση και μελέτη παρουσίασης των εκθεμάτων στο πλαίσιο της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου”
Ε. Μηλίτση, Ά.-Β. Καραπαναγιώτου, Δ. Πίκουλα, Δ. Κοσμόπουλος, and Μ. Ζαχαροπούλου, “Ο αναβαθμισμένος αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος και η λειτουργία του ως φορέας αειφόρου πολιτιστικής ανάπτυξης”
Μ. Κυλάφη, Ε. Μηλίτση, Ε. Μαλαπάνη, Α. Τζαμουράνη, Μ. Τσουλάκου, Δ. Πίκουλα, and Α. Κατάκος, “Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Πύλου”

Access to Nestor is provided by the Department of Classics at the University of Cincinnati